- - -

Claim-Assist | Uw steun bij schaderegeling

U bent betrokken bij een aanrijding of ongeval waardoor u schade lijdt of zelfs gewond raakt.
Letselschade kan voor u en uw gezin zeer ingrijpende gevolgen hebben. Alles wat als vanzelfsprekend werd aangenomen, wordt nu ruw verstoord.

Juist nu u alle ruimte en energie nodig heeft voor uw herstel en revalidatie, wordt u benaderd door diverse partijen die informatie van u willen.
Bovendien krijgt u te maken met verlies van inkomen en hoge kosten. Dit leidt tot stress en financiële onzekerheid.

Omdat u zich liever niet wilt bezighouden met juridische en financiële vraagstukken, neemt Claim-Assist deze graag van u over.
U kunt rekenen op professionele steun met een transparante aanpak. Hierdoor kunt u zich richten op wat werkelijk belangrijk is, uw gezondheid.

Bovendien is onze dienstverlening voor u helemaal gratis.

Schade door dieren

1035921_33019187

Het komt nogal eens voor dat een huisdier letsel toebrengt aan iemand anders. Omdat de eigenaar of houder  verantwoordelijk is voor de zelfstandige gedragingen van het huisdier, kan in vrijwel alle gevallen de eigenaar of houder van het huisdier aangesproken worden.

(Meer…)

Schade in het buitenland

Buitenland

De kans op een aanrijding met een buitenlandse tegenpartij is in Nederland al groot. Maar wanneer u zelf naar het buitenland gaat, is deze kans natuurlijk vele malen groter.

(Meer…)

Schade als passagier

521192_25582089

Als u betrokken bent bij een verkeersongeval als passagier (dus geen bestuurder) van een auto, motor of bromfiets, dan krijgt u vrijwel altijd uw schade vergoed.

(Meer…)

Schade door een verkeersongeval

725466_99403112

Schade  door verkeersongeval

Dagelijks leest u in de krant dat er een verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Vaak overkomt het anderen, maar nu bent u het slachtoffer. De schade die u lijdt als gevolg van het ongeval kan worden verhaald op de tegenpartij of op diens verzekeringsmaatschappij.

(Meer…)

Schade door bedrijfs- of arbeidsongeval

Bedrijfsongeval

Schade door Bedrijfsongeval of Arbeidsongeval

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ook op uw werk. Wannneer u schade lijdt tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden is er al snel sprake van werkgevers-aansprakelijkheid.

(Meer…)

Schade door onbekende dader

Onbekende dader

Kom je na het winkelen terug bij je auto, zit er ineens een flinke deuk in. Een scenario die nogal eens voorkomt. Vooral op parkeerterreinen van supermarkten of in parkeergarages is dit aan de orde van de dag. En de dader laat niet eens een briefje achter met zijn naam- en adresgegevens. Heel vervelend. Gelukkig weet Claim-Assist raad.

(Meer…)